Linjer och deras ekvationer

Författare/skapare:
Jeanette Holmlund-Hampf
Område(n):
Ekvationer
Här har du två linjer y=kx + b och y= lx + c lek med deras riktningskoefficienter och konstanta termer och besvara följande frågor: 1. Testa sätta de konstanta termerna (b och c) till 0, hur ser då linjerna ut? Se till så du har olika riktningskoefficienter för linjerna. 2. Sätt tillbaka b och c till något värde annat än noll. Var korsar linjerna y-axeln? 3. Ändra b och c till något annat värde (välj olika värden för b och c). Var korsar nu linjerna y-axeln? 4. Hur vet du från en linjes ekvation var den korsar y-axeln? 5. Försök göra linjerna parallella, men så att de inte ligger på varandra. a) Vad märker du angående riktningskoefficienten då linjerna är parallella? b) Vad märker du angående den konstanta termen när linjerna är parallella men inte ligger på varandra? c) Vad krävs för att linjerna helt ska ligga på varandra? 6. Hur ser ekvationen ut för en linje som är helt vågrät, dvs parallell med x-axeln?