Seccions

Amb GeoGebra podem "tallar" qualsevol figura amb un pla i, a més, podem veure les figures planes que es troben en aquest pla amb el que s'anomena una Vista addicional. Totes les figures que tallarem les heu fetes en pràctiques anteriors i no explicarem el seu procés de construcció.
En aquesta construcció hem afegit la Barra de navegació que es pot activar clicant a la finestra gràfica amb el botó dret del ratolí i a l'opció corresponent. Els passos de la construcció són els següents:
  1. Dibuixem dos punts A i B.
  2. Cliquem a l'eina del cubToolbar Imagei als dos punts i apareix la figura amb els seus vèrtexs. L'un d'ells permet fer girar el cub.
  3. Amb l'eina del punt o del punt en un objecte (totes dues serveixen) cliquem successivament a tres arestes qualsevol del cub. Els tres punts es poden desplaçar per sobre de cada una de les arestes.
  4. Cliquem a l'eina per crear un plaToolbar Imagei seleccionem els tres punts que acabem de crear.
  5. En aquest pla hi dibuixem un polígon amb l'einaToolbar Imagei clicant de nou en els tres punts.
Mireu de fer-ho vosaltres a la finestra següent. Hem deixat la barra d'eines completa. Mireu d'anar trobant les que necessiteu.

Pràctica amb una vista addicional

Seguiu ara les instruccions següents:
  1. Cliquem en el pla que apareix a la finestra amb el botó dret del ratolí. En el menú que surt hi apareix l'opció "Mostra b (o un altre nom) en 2D".
  2. Si l'activem apareix una altra finestra gràfica que ve definida pel pla que hem creat.
  3. En aquesta vista addicional podem dibuixar el triangle que determinen els tres punts... i molts més objectes!

Aneu provant!

Podeu fer el mateix que amb el cub creant altres figures com primes, tetraedres o piràmides que ja heu construït en unes altres practiques.