Kan Sasaki's (intro)

Information: Kan Sasaki's (intro)