Сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд Англи хэлийг заах аргад зориулсан дэвшилтэт технологи

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: "Сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд Англи хэлийг заах аргад зориулсан дэвшилтэт технологи” Илтгэгч:  докторант С.Батбаяр МУИС, МКС, Мэдээллийн системийн тэнхимийн багш Хэзээ: 2012 оны 12 сарын 07-нд Хугацаа: 16.00-17.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Хураангуй: Дэвшилтэт технологи нь бидний өдөр тутмын амьдрал ахуйд нэвтэрснээр орчин үеийн хүүхэд, багачууд хичээл заах аргаа өөрчлөхийг багш нараас шаардах болсон. Иймээс ихэнх их, дээд, дунд сургуулиуд дэвшилтэт технологийг хичээл заах аргадаа ашиглах нь энгийн үзэгдэл болжээ. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан боловсруулагдсан англи хэлийг заах олон төрлийн аргууд байдаг билээ. Эдгээр аргуудыг хооронд нь харьцуулж, аль арга нь илүү үр дүнтэй болохыг тогтооход энэхүү судалгааны зорилго нь оршино.