Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Oduzimanje binarnih brojeva

Kako oduzimati?

Oduzimanje binarnih brojeva nije svakome "prirodno" i jednostavno provesti poput oduzimanja dekadskih brojeva. Pribjeći ćemo zato malom matematičkom triku - oduzimanje ćemo pretvoriti u zbrajanje. Pogledajte upute u prethodnom apletu, a zatim provježbajte u ovome!