Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Classificació de quadrilàters.

Movent els punts blaus es modificaran els tres quadrilàters, unes quantes de les seves propietats es mantindran constants: - Trapezi: Té dos costats paral·lels. - Paral·lelogram , Romboide: Els seus costats oposats són iguals. Això ens permetrà treballar aquest conceptes.