Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Undersøg zoomfigurer

Zoomtrekanter, er to trekanter, hvor ALLE vinklerne parvis er lige store. Undersøg trekanterne
  • Er trekant A og trekant B zoomtrekanter?
  • Hvilke trekanter er zoomtrekanter
  • Er der nogle trekanter, der er zoomtrekanter med mere end én anden trekant.
  • Juster på de to trekanter nederst, så kun lige netop to af vinklerne er ens, men den tredje er forskellig?