Situació 1. La distància a l'escola

Queremos resolver la siguiente situación:

El Justin viu a 3.5 km de l'escola i l'Olivia a 4.8 km. A quina distància es troben les cases del Justin i la Olivia?

Primer, fes un dibuix amb les eines disponibles.

A quina distància es troben les cases de l'Olivia i el Justin?

Quantes solucions té el problema si et bases en el model que has dibuixat?

Com escriuries algebraicament les solucions de totes les solucions del problema?