Suma i multiplicació de nombres complexos.

Suma i producte de nombres complexos, en forma binòmica i forma polar.
Movent els punts A i B pots fer variar els nombres complexos z_1 i z_2. 1) Sabries passar els nombres z_1 i z_2 de forma binòmica a forma polar i viceversa? Recorda que es fa calculant-ne el mòdul i l'argument. 2) Si marques la casella de la suma, pots observar que z_3 = z_1 + z_2 és fàcil de calcular en forma binòmica. Com es calcula? Sabries calcular-lo en forma polar també? 3) Si marques la casella del producte, pots observar que z_4 = z_1 * z_2 és fàcil de calcular en forma polar. Com es calcula? Sabries calcular-lo en forma binòmica també?