Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kolmio

Tehtävä

Mitkä alla olevista kuvioista ovat kolmioita? Valitse ne kuviot, jotka ovat kolmioita ja paina Tarkista.

Miten määrittelisit kolmion? Mitä ominaisuuksia kaikilla kolmioilla on? Kirjoita vähintään kaksi ominaisuutta.