Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Cópia de Camp elèctric de dues càrregues puntuals de signe oposat

Construcció que permet estudiar el camp elèctric creat per dues càrregues puntuals de signe oposat. Pot visualitzar-se el vector intensitat del camp elèctric en la regió del pla que l'envolta. També pot afegir-se una càrrega puntual positiva de prova.