Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Angles adjacents.

Fixeu-vos en els angles que formen els encreuaments de les rectes a la finestra de sota. Aplicant la propietat que diu que dos angles adjacents mesuren 180º calculeu el valor de tots els angles. Després podeu fer aparèixer el seu valor per comprovar. Per veure o amagar el valor de l'angle cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre l'angle i activeu o desactiveu "Mostrar l'etiqueta" o "expone rótulo". Movent el punt blau es modifiquen els valors i podem repetir l'exercici.