Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Lineární kombinace v prostoru

V každém appletu jsou dány vektory u, v, w. Vektor t je lineární kombinací vektorů u, v, w se zadanými koeficienty a, b, c. Pomocí posuvníků nastavte koeficienty a, b, c tak aby se vektor t rovnal hnědému vektoru označeném otazníkem.

u=(-2, -2, 0), v=(0, 0, 2), w=(1, -1, 0), ? = (-1, 3, 1)

u=(-2, 1, 1), v=(0, 2, 2), w=(2, 0, 0), ?=(-2, -2, 0)