Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

alternatieven

andere patronen

Op de vijfvlakken van een twaalfvlak kan je ook met de andere lijnpatronen van de groep met vijfvoudige symmetrie werken. Zo kan je bijvoorbeeld aaneensluitende vijfhoekige sterren creëren.

andere veelvlakken

Toch blijven de mogelijkheden van regelmatige veelvlakken beperkt en experimenteerde men met andere veelvlakken, zoals de halfregelmatige Archimedische lichamen. Deze zijn opgebouwd uit twee of meer regelmatige veelhoeken, waardoor men de mogelijkheden verruimde. Zo vormen twaalf 5-hoeken en twintig 6-hoeken een afgeknot twintigvlak of icosaëder . Een koepelprojectie laat toe om 5-puntige en 6-puntige sterren te combineren. Het wegsnijden van de hoeken van een kubus creëert een afgeknotte kubus met acht 8-hoeken en 8 driehoeken. In beide ruimtelichamen zie je dat bij de opbouw van lichamen andere combinaties maakt dan bij het realiseren van vlakke betegelingen. Koepelprojecties leiden dus ook tot andere lijnpatronen.
afgeknotte icosaëder (links) en afgeknotte kubus (rechts)
afgeknotte icosaëder (links) en afgeknotte kubus (rechts)