Vodeći koeficijent kvadratne funkcije

Graf funkcije f(x) = ax2 je krivulja koja se zove parabola. Točka T(0,0) je njena istaknuta točka i naziva se tjeme. Možete mijenjati vrijednost koeficijenta a pomoću klizača. Uključite potvrdni okvir Koeficijent a da uočite kako se lako vrijednost koeficijenta može očitati iz grafa. Odgovorite na pitanja ispod interaktivne slike.

1. Pomičite točku s oznakom a i promatraj što se događa s grafom. Odaberite točnu tvrdnju. Ako je a > 0, onda je parabola otvorena prema:

Uključite sve točne odgovore

2. Ako je a < 0 onda je parabole otvorena prema:

Uključite sve točne odgovore

3. Koja od ovih tvrdnji je istinita?

Uključite sve točne odgovore