Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Combineer grafieken en voorschriften

afbeeldingen van grafieken

We willen 4 grafieken van functies combineren met de passende voorschriften. Eerst moet je wat voorbereidend werk doen in het maken van de afbeeldingen van de grafieken. Selecteer in het menu de optie Afbeelding exporteren, download de afbeeldingen en voeg ze in een nieuw GeoGebra bestand in via de knop Toolbar Image Afbeelding invoegen. Doe dit voor volgende functies:
 • f(x) = x²
 • f(x) = x² + 2
 • f(x) = (x + 2)²
 • f(x) = -x²

drop-down lijsten

Om grafieken en voorschriften te laten overeenkomen, kan je drop-downlijsten gebruiken met als opties A, B, C en D en een blanco tekst als startoptie.
 • Typ het commando {"", "A", "B", "C", "D"} en creëer de lijst l1.
 • Open de instellingen van deze lijst.
 • Selecteer de tab Basis, vink de optie Teken als drop-down lijst aan vul grafiek in als titel.
 • Definieer ant1= GeselecteerdeIndex[l1]. Selecteer je A dan wordt ant1 gelijk aan 2. Voor de blano startpositieans1 wordt ant1 gelijk aan 1.

Stappenplan

1-12Toolbar ImageSelecteer de knop Afbeelding en voeg de schermafbeeldingen van de vier grafieken in. Lijn ze uit met behulp van de definiërende punten en verberg deze punten.
13-16Toolbar ImageSelecteer de knop Tekst en noem de grafieken A, B, C en D.
17-20Toolbar ImageSelecteer de knop Tekst en creëer 4 teksten met de vergelijkingen van de 4 functies.
21-24creëer 4 lijsten, toon ze als drop-downlijsten en plaats ze achter de 4 voorschriften. Zorg dat je l1 achter het voorschrift van f1 plaatst enz.
25-28Definieer de vier antwoorden als: ant1 = GeselecteerdeIndex(l1) enz.
29Toolbar ImageSelecteer de knop Actieknop Invoegen en creëer een knop met titel reset en scripting commando's SetValue(l1,1) om alle drop-downlijsten terug in hun beginpositie te plaatsen. SetValue(l2,1) SetValue(l3,1) SetValue(l4,1)

Probeer het zelf...

dynamische kleuren van de drop-downlijsten

Controle gebeurt via dynamische kleuren.
 • f1 = x² komt overeen met grafiek D.
 • De lijst kleurt rood bij een fout antwoord. Dit is zo wanneer het antwoord niet blanco is (ant 1) en verschilt van D (ant 5).
 • De lijst kleur groen bij een juiste selectie. Dit is wanneer D geselecteerd wordt (ant = 5).
De overige lijsten worden analoog gekleurd.

gelijkaardige oefeningen

Je kunt talrijke gelijkaardige oefeningen bedenken waarin je bv. tekenschema's, verloopschema's afgeleiden, grafieken, nulwaarden, asymptoten en symmetrieassen combineert.