Relació entre angle central i angle inscrit

Tema/es:
Angles, Rectangle
Observa la relació que hi ha entre l'angle central i els angles inscrits que inclouen el mateix arc.
Respon les següents qüestions:
  1. Modifica l'amplitud de l'angle central i observa el valor dels angles inscrits. Quina relació hi ha entre els seus valors?
  2. Observa que el valor dels angles inscrits no varia encara que desplacis el seu vèrtex. Per què creus que passa?
  3. Modifica l'angle central fins que sigui un angle pla. Quin és el valor de l'angle inscrit?
  4. Quin tipus de triangle es forma si unim els extrems d'un diàmetre amb un punt de la circumferència?