Repetyrorium - Funkcje wymierne - Zadanie 6

Ilustracja do zadania 6 z Funkcji wymiernych - treść zadania można znaleźć na [url]www.rzonsol.pl[/url]

Materiały pomocnicze do zajęć z Repetytorium z matematyki elementarnej na UAM. Więcej informacji na [url]www.rzonsol.pl[/url]