γραμμική εξίσωση

Μελετούμε τις ειδικές μορφές της γραμμικής εξίσωσης. Ανακαλύπτουμε τη σημασία των συντελεστών a, b, c.

Information