Òrbites circulars

Es visualitza la trajectòria descrita per un punt que gira al voltant d'un altre punt, el qual al mateix temps gira al voltnat d'un altre punt.
  • Canvieu els valors dels punts lliscants i observeu el resultat. De quina manera governen aquest resultat?
  • En el cas particular de la imatge, calculeu les equacions paramètriques, (paràmetre ), de la trajectòria, considerant les dues rectes perpendiculars de la imatge com a eixos de coordenades. Deduïu-ne l'equació implícita.