Área e perímetro dun trapecio

Persoa autora:
Pila
Tema(s):
Área, Perímetro
Move os esvaradores B e b para modificar as bases e o esvarador h para modificar a altura do trapecio. En cada caso vanse calculando a área e o perímetro Tamén podes mover o vértice superior esquerdo, marcado cunha frecha para modificar a forma, e comprobarás como a área non se modifica, pero sí o perímetro Se moves o esvaraador "move", terás a comprobación visual da fórmula da área