Eksempeloppgave S1

Endre inntektskurven ved å dra i glideren.
Hva er den største inntekten togselskapet kan få?

Information: Eksempeloppgave S1