Intersecció de Rectes

Donades dues rectes, ara el que volem és buscar el punt de tall entre elles dues. Ho farem utilitzant el Geogebra. Primer de tot, farem la representació gràfica de les següents rectes: , y=-x+2 i y=3x-2, escrivint-les a la columna esquerra. Després clicarem a la icona Toolbar Image i clicarem a les dues rectes per indicar-li que volem trobar la intersecció entre les dues rectes.