KK_033_Szinuszos RC

1. kérdés
Először válaszd nullának az R ellenállás értékét, és add meg az áramkört jellemző[br]értékeket!
1.1. kérdés
Mekkora a kondenzátoron lévő feszültség?
1.2. kérdés
Mekkora a kondenzátoron átfolyó áram?
1.3. kérdés
Milyen fázisban van egymáshoz képest a kondenzátoron lévő feszültség, és a rajta[br]átfolyó áram?
1.4. kérdés
Mekkora a kondenzátor ellenállása?
1.5. kérdés
Mekkora a generátorból felvett munka egy periódus alatt?
2. kérdés
Állítsd az R ellenállás értékét nullától különböző értékre! [br]Add meg ebben az elrendezésben az áramkör jellemző adatait!
2.1. kérdés
Milyen a kondenzátoron, és az ellenálláson átfolyó áram?
2.2. kérdés
Mekkora az R ellenálláson lévő feszültség maximális értéke?
2.3. kérdés
Milyen fázisban van az ellenálláson lévő feszültség és a körben folyó áram?
2.4. kérdés
Mekkora a C kapacitású kondenzátoron lévő feszültség maximális értéke?
2.5. kérdés
Milyenfázis ban van a kondenzátoron lévő U[sub]C[/sub] feszültség és a körben folyó I áram?
2.6. kérdés
Fogalmazd meg, hogy milyen kapcsolat van az U[sub]Rmax [/sub] , U[sub]Cmax [/sub]és az U[sub]gmax[/sub]  értékek közt!
2.7. kérdés
Mekkora az RC kör eredő ellenállása?
2.8. kérdés
Mekkora fáziseltérés van a körben folyó áramerősség és a generátor U[sub]g [/sub]feszültsége közt?
2.9. kérdés
Írdfel a [math]\varphi[/math] fáziseltérést az ellenállások értékeivel!
3. kérdés
Mekkora a generátorból felvett munka egy periódus alatt?
3.1. kérdés
Írd fel a feszültség időbeli változását!
3.2. kérdés
Írd fel az áramerősség időbeli változását!
3.3. kérdés
Fejezd ki a teljesítmény időfüggését!
3.4. kérdés
Mennyi munkát végez a generátor T periódus idő alatt?

Information