משולשים בתוך מעגל

בודקים חפיפה של משולשים באמצעות גרירה, אם המשולשים חופפים מוכיחים ואם לא יוצרים דוגמה נגדית

בכל שרטוט קבעו על סמך הנתונים אם ניתן לקבוע שהמשולשים חופפים. אם המשולשים חופפים, רשמו שלושה

תנאים ואת משפט החפיפה המתאים אם לא ניתן להסיק שהמשולשים חופפים, צרו דוגמה נגדית באמצעות גרירה א. נתון: הקטע האדום קוטר במעגל AC חוצה את זווית EAB חוצה את זווית FH :ב. נתון GFL חוצה את זווית FL JFH נתון: הקטע OK קוטר במעגל MK II NI ד. נתון RQ II PT ST II PR