Linjär funktion - Ritövning (decimaltal)

Författare/skapare:
RobinMöller
Dra de svarta punkterna för att förändra den röda räta linjen. Målet är att få grafen att överensstämma med den angivna funktionen. Tryck på 'Rätta' för att kontrollera om du gjort rätt och tryck på 'Ny funktion' för att få en ny funktion. OBS: Tänk på att rutnätet inte bara är på heltalsvärden!