Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

JUNY 2015 SERIE 2 PROBLEMA 2

En resoldre un sistema lineal de tres equacions amb tres incògnites, x, y i z, hem trobat que les solucions compleixen les condicions següents: — La suma de les solucions és 6. — La segona és la mitjana aritmètica de les altres dues. — El valor de la tercera és la suma dels valors de les altres dues. Escriviu el sistema d’equacions que satisfà les condicions anteriors, resoleu-lo i indiqueu si és compatible determinat o indeterminat.