Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

גבהים ושטח משולש כללי

הסברים והנחיות

בס"ד יישומון מספר 2 שטח משולש כללי יעד ההוראה: כתה ז מקום ואופן שילובו: שטחים. הוראות הפעלה: פעולת חקר ע"י ניסוי ותעיה-להזיז את אחת הנקודות ולראות היכן הגבהים נמצאים. (במשולש ישר זווית חד זווית, קהה זווית)

מפגש הגבהים... מדידת אורכי הצלעות והגבהים. ומציאת שטח המשולש. לגלות ששטח המשולש שווה.- תוך מתן דגש על גובה לצלע/בסיס. בהדגשה על שלושת סוגי המשולשים.   יתרונות השימושביישומון המחשה ויזואלית של כלהמצבים שאנחנו רוצים להנגיש לתלמידים. מסקנה והדגשת מציאתשטח משולש בכמה אפשרויות. חישוב שהיישומון עושה.הדגשה והבחנה. הרחבת הנושא של מפגש הגבהים במשולש.