משימה 3- פונקציה שלי+נגזרת

Information: משימה 3- פונקציה שלי+נגזרת