Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Resta de nombres enters: L'oreneta i el lluç.

Mou l'oreneta amunt i avall (punt lliscant de color lila). Mous també el lluç amunt i avall (punt lliscant de color marró). Després esbrina la distància que hi ha entre tots dos. Per comprovar si ho has encertat fes visible la distància i l'operació.
Planteja't hipòtesis a priori, després representa-les i comprova si ho has encertat.