שתי צלעות והזווית שביניהן

בפעילות זו תבנו משולש השווה למשולש נתון בצלע ובזווית ותבדקו אם הוא נשאר חופף למשולש הנתון כשהמשולש הנתון משתנה. אחר-כך תבנו משולש השווה למשולש נתון בשתי צלעות ובזווית שביניהן ותבדקו אם הוא נשאר חופף למשולש הנתון כשהמשולש הנתון משתנה
לפניכם משולש משתנה (גררו ובדקו). בנו משולש השווה למשולש באורך הצלע האדומה ובגודל הזווית המסומנת הקישו על הסמל "בניית קטע באורך נתון"ושרטטו מהנקודה המסומנת ורשמו במסגרת . שרטטו קרן מקודקוד הזווית לנקודה שהתקבלה צרו משולש השווה למשולש בצלע וזווית: הקישו על הסמל "סימון נקודה" גררו את קודקודי משולש שקיבלתם האם הוא ניתן לשינוי? בדקו האם שוויון של צלע וזווית הם תנאים מספיקים לחפיפה מחקו את הנקודה שסימנתם על הקרן נוסיף על הקרן צלע השווה לצלע נוספת של המשולש וניצור משולש חדש: שרטטו מעגל שמרכזו קודקוד הזווית ורשמו במסגרת c השלימו את המשולש האם המשולש שהתקבל חופף למשולש גררו את קודקודי המשולש שקיבלתם. ובדקו אם הוא ניתן לשינוי גררו את קודקודי המשולש הנתון ועקבו אחר השתנות המשולש ששרטטתם. בדקו האם שוויון של שתי צלעות והזווית ביניהן מספיקים לחפיפה (תוכלו להניח את המשולש שבניתם על המשולש הנתון