Řez jehlanu, příklad 14b)

Sestrojte řez pravidelného šestibokéhojehlanu ABCDEFV rovinou určenou body K, L, M.