Zadatak1.Cas1.

Trugao, simetrala uglova, simetrala stranica, ortocentar, centar upisanog, centar opisanog kruga.