Konveksnost i konkavnost

Autor:
Kristian
Prikažite graf funkcije . Prikažite tangentu u točki . Pomičite točku A i promatrajte tangentu. Gdje se u odnosu na graf funkcije f tangenta nalazi? Što je koeficijent smjera tangente u nekoj točki? Kako se mijenja koeficijent smjera tangente kada povećavate argument? Kakva je funkcija prema monotonosti? Kakva je funkcija prema predznaku? Prikažite graf funkcije . Prikažite tangentu u točki . Pomičite točku A i promatrajte tangentu. Gdje se u odnosu na graf funkcije f tangenta nalazi? Što je koeficijent smjera tangente u nekoj točki? Kako se mijenja koeficijent smjera tangente kada povećavate argument? Kakva je funkcija prema monotonosti? Kakva je funkcija prema predznaku? Prikažite graf funkcije . Je li tangenta uvijek ispod ili iznad grafa funkcije? A na nekim intervalima? Gdje je funkcija konveksna, a gdje konkavna? Vrijede li isti zaključci na tim intervalima u vezi druge derivacije?