Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Likformiga trianglar.

Trianglarna är likformiga. Ändra skalan med glidaren. Ändra formen på den vänstra. Flytta och vrid på den högra. Beräkna sidan c. Sätt ett kryss i rutan "visa svar". Upprepa övning tills du tröttnat. /Lycka till