Матрицыг нэмэх

Зохиогч:
Solongo
Матрицыг нэмэх үйлдлийг хялбар жишээгээр үзүүллээ.
Ямар эрэмбийн матрицуудыг нэмдэг вэ?