Stelling van pythagoras

Author:
GaëlleJ
Verschuif de knop 'verschuiving' van 0,5 naar 1.
Wat merken we op? Besluit: De oppervlakte van het grote vierkant (op de schuine zijde) is gelijk aan de som van de oppervlakten van de kleine vierkanten (op de rechthoekszijden). Oppervlakte van het eerste kleine vierkant = a² Oppervlakte van het tweede kleine vierkant = c² Oppervlakte van het grote vierkant = b² Dus stelling van pythagoras: b² = a² + c²