Rectes1-EqVectorialParametrica.ggb

Autor:
jcampos
Tema/es:
Equacions
Descobrint i interprentant l'equació vectorial / paramètrica de la recta
Dibuixar una "Recta que passa per dos punts", entre el punt A=(2,1) i B=(5,2), serà la recta a. Quin és el vector que faria una traslació del punt A al punt B? Inserir un "Vector entre dos punts" del punt A al punt B, serà el vector u. (també es podria fer amb Entrada: "Vector[A,B]") Quines components té aquest vector u? ux=3, uy=1 Com es pot calcular analíticament? u = B - A Com es pot expressar aquest vector? u amb ratlleta =(3,1) Què passa si a A li afegim 2 cops el vector u? Entrada: "C=A+2*u" I si a A li restem 1 cop el vector u? Entrada: "D=A-1*u" On estan situats els punts C i D? Fes un clic amb el botó dret sobre la recta a, i tria "Forma paramètrica" Fixa't en la seva expressió a la "Finestra algebraica", quan val X majúscula quan la (lambda) val 0, val 1, val 2, val -1. Què està passant?