Max perimetyr na pravoygylnik

Даден е правоъгълен трапец ABCD с основи AB=6, CD=4 и бедро AD=4. Точката M лежи на бедрото BC, а P и Q са ортогоналните й проекции върху основата и бедрото AD. Да се намери положението на M, при което периметърът на правоъгълника MQAP е най-голям. Да се намери най-големият периметър.