Equació de la recta paral·lela a una altra

Troba l'equació paral·lela a la recta r: x+2y=3 i que passa pel punt A(1,2).
La recta paral·lela que anomenam s, tindrà el mateix vector director que r i per tant ha d'ésser de la forma s: x+2y=C Per determinar C, hem de demanar que passi per A(1,2). Substituint podem aïllar C 1+2·2 = C --> C =5 La resposta és: s: x+2y =5 Canviau la recta r i el punt A i feis unes quantes activitats semblants.