Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kwadrat magiczny - metoda Bacheta

Do kwadratu dobudowujemy cztery pomocnicze piramidki z wszystkich czterech stron. Rozpoczynając od wierzchołka którejkolwiek z piramidek, wpisujemy kolejne liczby idąc po lini równoległej do przekątnej kwadratu. Następnie liczby znajdujące się na polach poza kwadratem przenosimy na odpowiadające im pola wewnątrz kwadratu.