Kwadrat magiczny - metoda Bacheta

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Kwadrat
Do kwadratu dobudowujemy cztery pomocnicze piramidki z wszystkich czterech stron. Rozpoczynając od wierzchołka którejkolwiek z piramidek, wpisujemy kolejne liczby idąc po lini równoległej do przekątnej kwadratu. Następnie liczby znajdujące się na polach poza kwadratem przenosimy na odpowiadające im pola wewnątrz kwadratu.
Przesuwaj suwak lub kliknij przycisk Play w lewym dolnym rogu.