BINOMIO BATEN BERBIDURA

BINOMIO BATEN BERBIDURA Binomio bat bi adierazpen aljebraikoen arteko batura edo kendura da. Zenbakien oinarrizko propietate batzuk aplikatuz, oso erreza da ondorengoa frogatzea: “ Bi gaien baturaren berbidura da gai bakoitzaren berbiduraren arteko batura gehi bi gaien biderkaduraren bikoitza.” “ Bi gaien kenduraren berbidura da gai bakoitzaren berbiduraren arteko batura ken bi gaien biderkaduraren bikoitza.” Bi gai horiei “a” eta “b” deitzen badiegu hala sinbolizatzen dugu: (a+b)^2=(a+b)(a+b)= a^2 +ab +ba + b^2=a^2 + 2ab + b^2 (a-b)^2=(a-b)(a-b)= a^2 -ab - ba + b^2=a^2 - 2ab + b^2 Kontuan hartu bigarren kasua lehenengo kasuaren kasu berezia dela non “b”-k balio negatiboa hartzen duen. Orain identitate nabarmen hauek geometrikoki frogatuko ditugu: (a+ b)^2=a^2 + 2ab + b^2 (a- b)^2=a^2 - 2ab + b^2
GALDETEGIA: 1. Mugitu puntuak “a” eta “b” luzera aldatzeko. Puntu gorria beti puntu zuritik eskumaldera egon behar da Irudia beti lauki bat izango da. • Zergatik? …………………………………………………. • Zenbat neurtzen du lauki horren aldea? Aldea=……………. zm 2. Lauki horren aldea kontuan harturik (aurreko galderaren erantzuna), zein da irudi osoaren azalera? • Azalera osoa=……………..zm2 3. Orain aztertu irudia nola dago zatituta (hiru zati) • Bilatu zati bakoitzaren azalera. 1.zatiaren azalera= A1=……….zm2 2.zatiaren azalera= A2=……….zm2 3.zatiaren azalera= A3=……….zm2 • Adierazi azalera osoa zati bakoitzeko azaleren arteko batura gisa A= A1+ A2+ A3=………..zm2 • Nolakoak dira modu desberdinez lortutako bi azalerak?....................... Idatzi bi azaleren arteko berdinketa:……………………………………………………….. 4. Mugitu puntu gorria puntu zuritik eskerrera egon arte, modu honetan “a” luzerari “b” luzera kentzen diozu. • Zenbat neurtzen du lauki morearen aldea: ………………………..zm • Zein izango da lauki morearen azalera : A= ………………………..zm2 5. Kontuan hartu azalera morea ere lor dezakezula azalera osoari zati gorri eta zati berdearen azalerak kentzen • Zein izango da lauki osoaren azalera : A= ………………………..zm2 • Orain aztertu irudia zatituta nola geratu den (3 zati).Adierazi zati bakoitzaren azalera: Zati morearen azalera= A1=……….zm2 (aurreko ariketan lortutakoa) Zati berdearen azalera= A2=……….zm2 Zati gorriaren azalera= A3=……….zm2 • Nolakoak dira modu desberdinez lortutako bi azalera moreak?....................... Idatzi bi azaleren arteko berdinketa:……………………………………………………….. 6. Idatzi zure blogean eta buruz gogoratu fitxa honetan ateratako ondorioak. GAUSS PROIEKTUA EGILEAK: José Luis Álvarez García eta Rafael Losada Liste ITZULPENA: Mª Teresa González Calvo