tienhoeken en vijfhoeken

Onderwerp:
Symmetrie
Hankin analyseert ook hoe een eenheidstegel opgebouwd wordt met tienhoeken en vijfhoeken.
Ook op dit grondpatroon van tienhoeken en vijfhoeken wordt het principe toegepast dat Hankin eerder beschreef. Door het midden van elke zijde van alle veelhoeken worden lijnen getrokken, steeds onder dezelfde hoek met de zijden, zodat ze doorlopen over de tegels heen. Het resultaat is een lijnenpatroon met tienhoekige en vijfhoekige sterren.
Image