Ma2 - Bestäm den vinkelräta linjens ekvation

Författare/skapare:
Anders Grönqvist
Område(n):
Räta linjer
Bestäm den räta linje som är vinkelrät mot den Röda linjen, samt går den markerade punkten. Du uppdaterar sidan (och får nya värden på den röda linjen och markerade punkten)
  1. Undersök med glidarna för att hitta en linje som är vinkelrät och går denom punkten. (Det kan vara omöjligt att bestämma exakt med hjälp av glidarna, pga antalet decimaler)
  2. Gör beräkningarna för att algebraiskt bestämma grafen som uppfyller detta.
  3. Skriv in den grafen i inmatningsfält och se om du har rätt
  4. Vill du ha ett ny exempel tryck F9