Rozcięty sześcian/The split cube

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Sześcian
Sześcian rozcięty płaszczyzną prostopadłą do przekątnej sześcianu i przechodzącą przez jego środek. Cube slit plane perpendicular to the diagonal of the cube and passing through its center.
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, a - rozsuwanie rozciętych części, sα, sβ sa - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. α - rotate around a horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, a - sliding split parts, sα, sβ are - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scaling.