X(44) X(6)-line conjugate of X(1)

Onderwerp:
Coördinaten

X(6)-line conjugate of X(1)

X(6) is the symmedian point and X(1) is the incenter of triangle ABC. A line conjugate is defined as follows: Let R = r : s : t and U = u : v : w be distinct points, neither equal to A, B, or C. The R-line conjugate of U is the point r(v2 + w2) - u(sv + tw) : s(w2 + u2) - v(tw + ru) : t(u2 + v2) - w(ru + sv) The barycentric coordinates of X(44) depend on the lenghts of the sides of the triangle.

X(6)-lijn toegevoegde van X(1)

X(6) is het punt van Lemoine en X(1) is het middelpunt van de ingeschreven cirkel van ABC. Een lijn toegevoegde wordt gedefinieerd als volgt: R = r : s : t en U = u : v : w zijn twee afzonderlijke punten, beide verschillend van A, B of C. De R-lijn toegevoegde van U is het punt r(v2 + w2) - u(sv + tw) : s(w2 + u2) - v(tw + ru) : t(u2 + v2) - w(ru + sv) De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.