Kvadratická funkce - čtení z grafu (vrchol paraboly)

Do textového pole zadejte souřadnice vrcholu paraboly, která je grafem zadané funkce. Jestli jste odpověděli správně, objeví se nápis "SPRÁVNĚ!" a vykreslí se příslušná parabola. Po té stiskněte tlačítko "NOVÁ FUNKCE" pro vygenerování nové rovnice.