Két egyenes kölcsönös helyzete a síkban

Két egyenes kölcsönös helyzete a síkban, egyenesek párhuzamosságá¬nak és merőlegességének feltétele

Határozzuk meg az e: x+2y=7 és az f: 2x-y=-1 egyenesek metszéspontjának koordinátáit!