VRTENINE KRIVOČRTNIH LIKOV

Avtor:
Hana
Imaš možnost, da preveriš, če so pravilne tvoje konstrukcije, ki si jih pedhodno skiciral na listu . Ta aplet ti 1) osenči predel ravnime med krivuljama y=f(x) in y=g(x) v določenem intervalu [a,b] 2) prikaže, kako se krivočrtni lik zavrti okoli osi x 4) ti pokaže vrtenino in si jo s pomočjo gumbov grafike3d tudi ogleduješ iz različnih zornih kotov
A) Poglejmo, kako dobimo "znana" telesa. i) Izberi si kot funkcijo f(x) polkrog, kot funkcijo g(x) pa os x (g(x)=0). Kaj dobiš? ii) Sedaj po istem principu načrtaj še valj in stožec. iii) Ali lahko načrtaš tudi piramido ali kvader? Utemelji tvoje zaključke! B) Začnimo z bolj zahtevnimi telesi. i) Načrtaj votlo kroglo ii) Načrtaj votli valj debeline ene enote iii) in še votli stožec C) Sedaj, ko si razumel, kako delujejo vrtenine, pa pozabavaj se in vstavi dve tvoji funkciji.