Круг и кружница

Круг и кружница

Круг је геометријска фигура(облик),односно површина унутар затворене кружне линије.Он је оивичен кружном линијом која се зове кружница.Круг и кружница су нераскидиво повезани.Кругу припадају и све тачке на кружници.Кружница је и скуп тачака једнако удаљених од једне тачке,а та тачка се зове средиште или центар кружнице(круга).Дуж којој је једна крајња тачка центар,а друга крајња тачка било која тачка кружнице,назива се полупречник круга(кружнице).Обично се обележава малим слово r.Дуж чији су крајеви на кружници,а садржи центар,назива се пречник круга(кружнице) и обележава се великим словом R. R=2*r

Смајли

Смајли
Смајли је леп пример круга и кружнице.Круг је површина жуте боје са очима и устима смајлија,а кружница је затворена црна кружна линија која окружује лице смајлија.

круг и кружница

Како се зове справа за цтрање кружнице?

Uključite sve točne odgovore
Image